Du vil som udgangspunkt altid blive tilbudt en gratis og ganske uforpligtende vurdering af din sag, før sagsbehandlingen påbegyndes – på den måde får du altid en ærlig vurdering af dine muligheder, ligesom du får mulighed for at sikre dig at kemien i forhold til vores fremtidige samarbejde om opgaven er i orden – forventninger skal afstemmes inden samarbejdet på-begyndes – helt enkelt !

Når samarbejdet er indledt, vil du som udgangspunkt altid få en ordrebekræftelse, der fast-lægger rammerne for den pågældende sags behandling og økonomien forbundet hermed.

Når du får rådgivning som privat person, vil der i forbindelse med behandling af tvister, her-under navnlig retssager, være mulighed for at søge fri proces og/eller retshjælpsdækning til sagen, således at størstedelen af dine sagsomkostninger dækkes af enten dit eget forsikringsselskab eller statskassen – læs mere om fri proces og retshjælpsforsikring på www.forsikringogpension.dk (menupunkt ”forsikring”).

I forsikringssager og sager om personskade, vil der i visse tilfælde være mulighed for at kræve udgifter til advokatbistand dækket af det involverede forsikringsselskab.

KLAUS THERKILDSEN ADVOKATFIRMA sørger altid for at afklare om - og i hvilket omfang, der er mulighed for dækning af advokatbistand via forsikring og/eller statskassen – det siger sig selv – helt enkelt !

I visse sagstyper, f.eks. rådgivning om køb af fast ejendom og entreprise, er der mulighed for at lave aftaler om fast salær.

Din sag/opgaven vil altid blive behandlet efter best practise og således at du både under sa-gens behandling og efter kan være sikker på, at du har fået den optimale rådgivning indenfor rammerne af den aftalte opgave, at rammerne for opgaven løbende er vurderet og at du har bevaret de under hensyntagen til sagens omstændigheder bedst mulige relationer til med- og modparter – ret og retfærdighed skal søges på en sober måde, men ikke for enhver pris – helt enkelt !

Al kommunikation om sagen foregår så nemt og uhøjtideligt som muligt, meget gerne via mail, så du kan kommunikere når det passer dig, eller via sms, når der blot skal gives en hurtig besked den ene eller anden vej rundt, så både du og advokaten slipper for at spilde tiden ved at ringe forgæves, igen frem for alt – helt enkelt !

Du vil løbende blive orienteret om alle væsentlige forhold i sagen, så du til enhver tid har overblik over status i sagen, herunder så vidt det er muligt tidshorisont for hvad sagen afven-ter.

Selvom kommunikationen om sagen mellem dig og din advokat er uhøjtidelig og lige til, skal der selvfølgelig være tale om seriøs og professionel kommunikation med øvrige parter i sagen og en gang imellem skal der bruges ”fagsprog”– og det ene udelukker bestemt ikke det andet.

Din sag kan ændre sig under vejs og det samme kan økonomien også ift. evt. oprindeligt overslag og derfor er det KLAUS THERKILDSEN ADVOKATFIRMA´s opgave løbende at vurdere strategien for sagen, sådan at der ikke bruges unødvendige ressourcer og således at du inddrages i alle beslutninger, der i den sidste ende påvirker hvad du selv skal betale for advokatbistand mv.

Det skulle helst ikke komme dertil, men på trods af alle gode anstrengelser ift. at samarbejdet om sagen skal forløbe til din fulde tilfredshed, kan der selvfølgelig af den ene eller anden årsag alligevel opstå skuffede forventninger, hvor du naturligvis til enhver tid vil kunne afbryde samarbejdet, men selvfølgelig således, at KLAUS THERKILDSEN ADVOKATFIRMA kræver betaling for det arbejde, der er udført indtil samarbejdet afbrydes, ligesom der opkræves gebyr for evt. kopieringsopgaver ved oversendelse af sag til anden rådgiver.

Ved sagens afslutning - altså når du og advokaten er enige om at alle de aftalte opgaver iht. oprindelig ordrebekræftelse og evt. senere tilkomne opgaver er løst – vil du få tilbageleveret alle udlånte bilag, medens alle sagens kopier, papirer såvel som elektronisk kommunikation, vil blive opbevaret af KLAUS THERKILDSEN ADVOKATFIRMA i minimum 5 år efter sagens afslutning.